Nevezés


A nevezés ingyenes, egyetlen feltétele a nevezési űrlap kitöltése az online felületen, valamint a dokumentációk feltöltése.

A jelentkezés idén új, online rendszerben zajlik. A nevezési űrlap kitöltése, valamint a nevezési feltételek és az ÁSZF elfogadása után, az elküldés gombbal válik érvényessé.

Ezt követően egy válasz emailben megérkezik a hozzáférés egy tárhelyhez, ahova feltölthetőek a pályázatot bemutató anyagok, dokumentációk (pl. fényképek, videók, prezentáció stb.)

A nevezett boltokat bemutató dokumentációk között szerepelnie kell 8-10, a boltot bemutató fényképnek, amelyek nyomtatásban is megfelelő minőségben használhatóak. (A nyertes pályázatokat az Élelmiszer szaklapban is be fogjuk mutatni, amelyhez szükségesek a nagy felbontású, legalább 1,5-2 mb és minimum 300 dpi felbontású képi anyagok.) 


Amennyiben a NÉBIH és/vagy az Élelmiszer szaklap friss áru különdíjára is szeretne pályázni, a nevezési űrlap második részét, az erre vonatkozó kérdéseket is töltse ki.


Nevezési határidő: 2017. március 24, éjfél

A pályázó adatai

A pályázat adatai

Több kategória is választható
Pl. üzletfilozófia, környezet, elhelyezkedés, funkció, árukészlet mérete, cikkelemszám, food-nonfood termékek aránya. Maximum 1500 karakter
Logó és arculat, árukihelyezés, polc- és pultrendszer, termékkihelyezések, kirakat, fogyasztók tájékoztatásának eszközei, áttekinthetőség, egyedi megoldások, speciális akciók, világítás, hűtők, környezetbarát megoldások, akadálymentesítés. Maximum 1500 karakter
Maximum 1500 karakter

A NÉBIH különdíja

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
Maximum 1500 karakter

Az Élelmiszer szaklap friss áru kategóriájának különdíja

Kérjük, térjen ki, hogy az alábbi termékkategóriák közül melyek találhatóak meg az üzletben: pékárú, húsárú, zöldség-gyümölcs, tejtermék, grill, halak. Maximum 1000 karakter

Nyilatkozat:

A nevezési feltételeket elfogadom és nevezésemhez kapcsolódóan az alábbi nyilatkozatokat teszem:

Alulírott nyilatkozom, hogy az általam készített és beadott pályamű más személy/cég szerzői (illetőleg szellemi alkotáshoz fűződő) jogát nem sérti. Nyilatkozom, hogy a pályamű elkészítéséhez esetlegesen felhasznált idegen alkotás jogosultjától a felhasználáshoz szükséges hozzájárulást megszereztem.

Alulírott kijelentem és szavatolom, hogy az általam készített és beadott pályamű harmadik személy, vagy szervezet személyhez fűződő jogait (jóhírnevét, képmását, hangfelvételhez fűződő jogát), vagy más személy/szervezet védjegyét, szabadalmát, ipari/üzleti titkát nem sérti és más személynek nincs olyan joga, amely a pályamű benyújtását, közzétételét korlátozná, vagy kizárná. Kijelentem és szavatolom továbbá, hogy a pályamű nem sérti a gazdasági reklámtevékenység alapvető szabályairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, a fogyasztóvédelmről szóló 1997. évi CLV. törvény, fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény, valamint a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény és a vonatkozó egyéb jogszabályok előírásait.

Hozzájárulok, hogy a beadott pályaművet Az Év Boltja 2017 versenyhez kapcsolódó rendezvényeken bemutassák.

Hozzájárulok, hogy a Professional Publishing Hungary Kft. a pályaműről készült dokumentációt, leírást, illetőleg - ahol ez indokolt - magát a pályaművet, a nyomtatott, illetve elektronikus médiában a nyilvánosság tájékoztatása céljából közzétegye.

Elfogadom, hogy az általam beadott pályamű és adathordozó a verseny után a Professional Publishing Hungary Kft. archívumában marad.

Hozzájárulok ahhoz, hogy a Professional Publishing Hungary Kft. mint adatkezelő adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-50057/2012., a regisztrációnál megadott személyes adataimat és a pályázathoz használt személyes jellegű információimat (név, e-mail cím, telefonszám) nyilvántartásba vegye és közvetlen üzletszerzés, továbbá a jelen verseny lebonyolítása és dokumentálása céljára kezelje. A Professional Publishing Hungary Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy a személyes adatokat a hatályos jogszabályi rendelkezések betartásával kezeli. A regisztrációnál megadott személyes adatok helyesbítése, törlése vagy ingyenes tájékoztatás a marketing@pphmedia.hu e-mail címen kérhető.

Hozzájárulok, hogy a Professional Publishing Hungary Kft. a regisztrációnál megadott személyes adataimat (név, e-mail cím) közvetlen üzletszerzés céljára átadja a verseny kiemelt szponzorának, a Mercedes-Benz Hungária Kft-nek. A Mercedes-Benz Hungária Kft., mint adatkezelő adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-81861/2014.

Ingyenes tájékoztatást, valamint adatai helyesbítését vagy törlését az alábbi címeken kérheti: 1133 Budapest, Váci út 96-98. vagy internet-hu@daimler.com. Az adatkezelő a tájékoztatást haladéktalanul, de a tájékoztatás iránti kérelem kézhezvételét követő legkésőbb 30 (harminc) napon belül megküldi Önnek. Kérjük, hogy a beazonosíthatóság érdekében a tájékoztatást kérő / helyesbítő / törlést kérő nyilatkozatában mindig adja meg pontosan személyes adatait.