Nevezés

NEVEZÉSI HATÁRIDŐ: 2019. FEBRUÁR 22., 18.00

A nevezés ingyenes, egyetlen feltétele a nevezési űrlap kitöltése az online felületen, valamint a dokumentációk feltöltése.

A jelentkezés online rendszerben zajlik. A nevezési űrlap kitöltése, valamint a nevezési feltételek és az ÁSZF elfogadása után, az elküldés gombbal válik érvényessé.

Ezt követően egy válasz emailben megérkezik a hozzáférés egy tárhelyhez, ahova feltölthetőek a pályázatot bemutató anyagok, dokumentációk (pl. fényképek, videók, prezentáció stb.)

A nevezett boltokat bemutató dokumentációk között szerepelnie kell 8-10, a bolt külsejét és belsejét, valamint az alkalmazottakat is bemutató fényképnek, amelyek nyomtatásban is megfelelő minőségben használhatóak. (A nyertes pályázatokat az Élelmiszer szaklapban is be fogjuk mutatni, amelyhez szükségesek a nagy felbontású, legalább 1,5-2 mb és minimum 300 dpi felbontású képi anyagok.) 
 

A fényképek mellett lehetőség van prezentáció vagy rövid videó (MP4 formátum) feltöltésére is.

Amennyiben az Élelmiszer szaklap friss áru különdíjára is szeretne pályázni, a nevezési űrlap második részében az erre vonatkozó részt is töltse ki.

Pályázó adatai

Ahol maga az üzlet megtalálható

Nevezés adatai

Maximum 1500 karakter
Pl. üzletfilozófia, környezet, elhelyezkedés, funkció, árukészlet mérete, cikkelemszám, food-nonfood termékek aránya. Maximum 2000 karakter

A NÉBIH különdíja

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

Az Élelmiszer szaklap friss áru kategóriájának különdíja

Kérjük, térjen ki, hogy az alábbi termékkategóriák közül melyek találhatóak meg az üzletben: pékárú, húsárú, zöldség-gyümölcs, tejtermék, grill, halak. Maximum 1000 karakter

Nyilatkozat:

A nevezési feltételeket elfogadom és nevezésemhez kapcsolódóan az alábbi nyilatkozatokat teszem:

Alulírott nyilatkozom, hogy az általam készített és beadott pályamű más személy/cég szerzői (illetőleg szellemi alkotáshoz fűződő) jogát nem sérti. Nyilatkozom, hogy a pályamű elkészítéséhez esetlegesen felhasznált idegen alkotás jogosultjától a felhasználáshoz szükséges hozzájárulást megszereztem.

Alulírott kijelentem és szavatolom, hogy az általam készített és beadott pályamű harmadik személy, vagy szervezet személyhez fűződő jogait (jóhírnevét, képmását, hangfelvételhez fűződő jogát), vagy más személy/szervezet védjegyét, szabadalmát, ipari/üzleti titkát nem sérti és más személynek nincs olyan joga, amely a pályamű benyújtását, közzétételét korlátozná, vagy kizárná. Kijelentem és szavatolom továbbá, hogy a pályamű nem sérti a gazdasági reklámtevékenység alapvető szabályairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, a fogyasztóvédelmről szóló 1997. évi CLV. törvény, fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény, valamint a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény és a vonatkozó egyéb jogszabályok előírásait.

Hozzájárulok, hogy a beadott pályaművet Az Év Boltja 2019 versenyhez kapcsolódó rendezvényeken bemutassák.

Hozzájárulok, hogy a Professional Publishing Hungary Kft. a pályaműről készült dokumentációt, leírást, illetőleg - ahol ez indokolt - magát a pályaművet, a nyomtatott, illetve elektronikus médiában a nyilvánosság tájékoztatása céljából közzétegye.

Elfogadom, hogy az általam beadott pályamű és adathordozó a verseny után a Professional Publishing Hungary Kft. archívumában marad.

A jelentkezéssel (szerződés) Megrendelő hozzájárul képviselői és kapcsolattartói személyes adatainak kezeléséhez a szerződés teljesítése és üzleti kapcsolattartás céljából. Hozzájárul továbbá hogy számára a Vállakozó hírleveleket küldjön. Megrendelő kijelenti, hogy Vállalkozó adatkezelési tájékoztatóját megismerte és kifejezetten elfogadja.